SiSP
Medlemskap vt-19

Tack för att du köper ditt medlemskap hos Studentkåren i Skövde!

Det finns två olika typer av medlemskap.

  • Studerandemedlemskapet är till för de som studerar.
  • Stödmedlemskapet är till för de som vill ge ett stöd till Studentkåren. Studenter vid Högskolan i Skövde kan inte teckna stödmedlemskap.

Som student vid Högskolan i Skövde kan du köpa medlemskap med två olika tidsperioder.

  • Ettårigt medlemskap i Studentkåren i Skövde för perioden våren 2019 till hösten 2019, alltså två (2) terminer.
  • Treårigt medlemskap i Studentkåren i Skövde för perioden våren 2019 till hösten 2021, alltså (6) terminer

As an international student you can buy membership per semester instead of a full year. International students who are studying in Skövde for three or more years can buy three years and thus get a discount. International students who stay here for a full year can also buy membership for one full year.

  • 200 kr per semester
  • 300 kr for a full year