SiSP
Medlemskap VT18

Tack för att du köper ditt medlemskap hos Studentkåren i Skövde!

Det finns två olika typer av medlemskap.

  • Studerandemedlemskapet är till för de som studerar.
  • Stödmedlemskapet är till för de som vill ge ett stöd till Studentkåren. Studenter vid Högskolan i Skövde kan inte teckna stödmedlemskap.

Som student vid Högskolan i Skövde kan du köpa medlemskap med två olika tidsperioder.

  • Ettårigt medlemskap i Studentkåren i Skövde för perioden våren 2018 till hösten 2018, alltså två (2) terminer.
  • Treårigt medlemskap i Studentkåren i Skövde för perioden våren 2018 till hösten 2020, alltså (6) terminer